Lúky nad Pílou, v pozadí Poľana © hiking.sk & autor