Lúky pod Čierťažou, Klenovský Vepor po pravej strane © hiking.sk & autor