Lúky pod Veprom, hádam najkrajšie miesto túry © hiking.sk & autor