Lúky so samotami nad Lukavicou, v pozadí napravo Vtačnik © hiking.sk & autor