Lúky v lokalite Javorová, pohľad západným smerom © hiking.sk & autor