Lavičky pri Chate pod Chlebom po návrate zo Snilovského sedla © hiking.sk & autor