Laz Roveň - už som sa prehupol na tisoveckú stranu » pozri na mape © hiking.sk & autor