Les, v ktorom sa hlucháňovi páči, foto Ján Dobšovič © hiking.sk & autor