Limbový prales v Tichej doline, foto Karol Kaliský © hiking.sk & autor