Liptov a v ďialke sú Nízke Tatry © hiking.sk & autor