Loksova lúka pod Veľkým Inovcom © hiking.sk & autor