Lovecký kaštiel bulharského cára Ferdinanda Coburga na Prednej hore © hiking.sk & autor