Ludrovská aj Revúcka dolina idú spať © hiking.sk & autor