Luxusne vybavený prístrešok na rázcestí červenej a modrej značky medzi Bratkovicou a prameňom Ipľa © hiking.sk & autor