Machovo-škrapový les na Hornom vrchu © hiking.sk & autor