Malý bočný vodopád Blatné poslúžil ako príjemné osvieženie v sparný deň © hiking.sk & autor