Malý vrch nad Kráľovským Chlmcom © hiking.sk & autor