Malebná krajinka, trávnatý hrebeň Lysca, pralesy, Rakytov a Nízke Tatry © hiking.sk & autor