Mapa redakčne vznikla tesne pred zmenami v uzáverách v TANAP-e, takže znázorňuje ešte staré pravidlá © hiking.sk & autor