Marianka – Bridlicová štôlňa,, tabuľa s upútavkou na vstup - portál vchodu © hiking.sk & autor