Matkov kot, sneh končí pri Matkovom škafe © hiking.sk & autor