Medveďa sme videli našťastie len dreveného © hiking.sk & autor