Menej známy obraz Veľkej Fatry, v strede brankovský hrebeň © hiking.sk & autor