Mierime na obednú pauzu » pozri na mape © hiking.sk & autor