Miestami bolo náročné predrať sa cez popadané stromy © hiking.sk & autor