Miestami pralesovitý charakter © hiking.sk & autor