Miesto žiaľu, motorkár už neprišiel domov © hiking.sk & autor