Mimo turistickej trasy, smerovník k miestu tragédie © hiking.sk & autor