MiniMo je širšie a nižšie, Flash zas užší a vyšší © hiking.sk & autor