Mladé stromčeky nahrádzajú sucháre © hiking.sk & autor