Mlynná dolina s rovnomenným potokom © hiking.sk & autor