Možnosťou je aj rýchle zohriatie vody, skrčenie obalu a následné zavretie © hiking.sk & autor