Monolit so slovenským štátnym znakom © hiking.sk & autor