Mostík v Hrdle Hornádu a pohľad na začiatok prielomu Hornádu © hiking.sk & autor