Most nad diaľnicou, za ním je bažantnica © hiking.sk & autor