Náhrobok Andreja II. Keczéra z roku 1635 pri rímskokatolickom kostole v Opinej © hiking.sk & autor