Návrh nového návštevného poriadku pridáva významné reštrikcie © hiking.sk & autor