Náznak zlatej hodinky na záver © hiking.sk & autor