NP Šumava, návštevníci môžu sledovať obnovu lesa po nevyťaženej kalamite © hiking.sk & autor