Naľavo bývalý chodník na Vápennú, napravo súčasný © hiking.sk & autor