Naľavo lužný les a napravo polia © hiking.sk & autor