Na štarte druhého dňa (strom ma prichýlil na noc) © hiking.sk & autor