Na Kremenci po siedmych rokoch © hiking.sk & autor