Na Ornaku - pohľad na Ostrý Roháč a Plačlivé v zákryte, Volovec, Rákoň a Dlhý úplaz © hiking.sk & autor