Na Pálenici smerom na Babinú a Veľkú Knolu © hiking.sk & autor