Na Rakytove. Čierny kameň a Ploská. V pozadí Krížna a Ostredok. © hiking.sk & autor