Na Slovinskej skale - Horná lúka, prvýkrát sa ukazujú Tatry © hiking.sk & autor