Na Uhliskách (značka pokračuje stredom na Klokoč, obchvat po lesnej ceste naľavo) © hiking.sk & autor