Na Ypsilonke ma čaká auto, výhľad neďaleko odbočky k partizánskemu bunkru © hiking.sk & autor