Na bedrovom popruhu je z každej strany jedno ucho na lezecký matroš © hiking.sk & autor